Chú chuột lầy nhất thế giới

0
498

Một chú chuột lầy nhất thế giới tình cờ bị phát hiện ăn trộm đồ, chú liền lăn quay ra ăn vạ. Chú ta chỉ định lăn vài vòng, nhưng mà thấy đông người quá nên chú lăn thêm vài chục vòng nữa.

chú chột lầy nhất thế giới
Chú Chuột lăn hàng trăm vòng rồi mà chưa xong

Mọi người mỗi lúc một đông thế là chú ta lăn thêm cả trăm vòng hòng trốn thoát. Lăn một lúc chú ta thấm mệt, mà ko lăn thì khó thoát lắm, vậy nên chú ta sẽ lăn hoài khi nào ngất thì thôi.

Chú chuột này xứng đáng là chú chuột lầy nhất thế giới rồi .

An Nhiên