chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko là cơ hội mang tính lịch sử trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

 

BÌNH LUẬN