Vào ngày 10/03 KONG SKULL ISLAND sẽ chính thức được công chiếu tại Việt Nam

kong1

Rất nhiều quái thú khổng lồ trong cuộc chiến với vua Kong.

kong4

Trong đoạn trailer này có sự xuất hiện của thổ dân do những diễn viên quần chúng của Việt Nam đảm nhận.

kong2

An Nhiên

BÌNH LUẬN