Tìm chủ nhân hơn 355 chiếc xe đang tạm giữ tại quận 4 hơn 200 xe biển số Sài Gòn, 12 từ Đồng Nai và một số tỉnh khác.

0
11005

Một danh sách dài trên 355 chiếc xe không có nguồn gốc đang được cơ quan công an tạm giữ tại quận 4 tìm lại chủ nhân.

anh minh hoa
ảnh minh họa

Trong danh sách này có hơn 200 phương tiện là có biển số Sài Gòn, 12 Phương tiện từ Đồng Nai, 7 phương tiện từ Bình Dương và 8 từ Long An.

Các tỉnh khác có một vài phương tiện. Sài Gòn Buổi Sáng đã cập nhật danh sách theo biển số các tỉnh. Mong mọi người chia sẻ để tìm ra chủ nhân của nó.

Sau 30 ngày nếu không có người liên hệ nhận xe, Công an quận 4 (TP.HCM) sẽ lập thủ tục tịch thu theo quy định.

Dưới đây là danh sách các phương tiện công an quận 4 đang tạm giữ.

STT BIEN SO SỐ KHUNG SỐ MÁY
1 16H5-4585 Không rõ DH88XE6088230
2 17K1-6392 LWGXCHL1P50FMC*01003486*2001 1P50FMGD1003486
3 29P4-7721 VHLPCG0022H013081 1P50FMG-3*20294083
4 29S8-5005 VNSPCG00515201743 LC150FMG*02043627
5 31-465-P5 SYS36TX8MA016181 Rỉ sét
6 33-096-H5 NJ10020016657 LC150HMG*01548389*.
7 33N5-8806 RLHGC430XAY007278 GC43E-0807960
8 34-L9-7444 LLCLXN3A8Y1063257 LC152FMH*00393057*
9 37B1-34596 Rỉ sét Rỉ sét
10 47H7-8648 RLCN285205Y053666 XMVN
11 49P4-2477 VNSPCG00515071922 1P50FMG-31*0383660*
12 50A3-4789 C50-5368080 C50E-5369710
13 50AC-0209 RRKWCH2UM8XP VTT46JL1P50FMH003275
14 50C-5494 Không rõ Không rõ
15 50CA-3857 Không rõ 1P50FMG-3*10355765*
16 50CA-5049 RPDDCH2PD5A005065 VLFFDH52FMH-3*50005065*
17 50DC-1470 RRKWCR2NM5X615396 VHJL1P52FMH-1015396
18 50E-4837 Không rõ Không rõ
19 50EA-3252 VMXPCG0021H800952 VTRCF100E0800952
20 50F6-0158 Không rõ CT100E106714
21 50FA-5317 LFBXCGLF01L*011296* LC150FMG*01231441*
22 50FB-1611 LLCLXL303X1074680 Không rõ
23 50L2-1318 Không rõ HA05E-0110437
24 50LB-9080 LHCXCHL01863468 LC150FMG*01863468*
25 50P-1806 RMFHCH2MF6H001940 YLFFC1P50FMH*5K201940*
26 50PA-4722 Không rõ Không rõ
27 50R-8180 Không rõ 1P550FMG-0*10262761*
28 50S2-7071 Không rõ LC150FMG*01576669
29 50X1-3714 Không rõ LC152FMH21005185*
30 50YB-1618 WG110*991100840* C100E-M*1174253
31 51F1-3509 RPDDCG9PD5A0A5528 VFPDIP50FMG*5AT552F
32 51F1-5264 VYA-N5V013YA014389 YIMM
33 51F1-5353 FS100*2800025* IP50FMG-3*10235320*
34 51F1-8209 RRKWCHDUM5X011314 VTTJL1P52FMH-R011314
35 51F7-1759 RRKWCB2UM7XB-02718 VTT29YX1P39FMB002718
36 51F8-0544 Không rõ 152FM-00077599
37 51F8-1142 Không rõ Không rõ
38 51F9-7347 09-3013405 C70KAE TB3163
39 51F9-8982 WE110C – 924185* LC150FMG – 01924185
40 51H3-9557 RLCS5C6308Y152960 Không rõ
41 51K1-4080 Không rõ Không rõ
42 51L2-2083 RL1WCH9UM6B116482 VUMYG150FHH116482
43 51L3-7675 110-2001187 HD1P3FMH Y0182235
44 51L6-3590 LYLXCHL15Y0L028 Không rõ
45 51N1-0983 LF3XCG0AZY4400050 1P50FML310600107
46 51N2-6592 RLHJC35095Y036915 JC35E0036997
47 51P3-3437 VTTDCG023TT092797 VTT1P50FMG092797
48 51P4-7059 RLHWCH2UM6TP00294 RLHYX152FMH-B002295
49 51P5-7915 VDLFH125C14743352 HN743352
50 51P9-4646 RLHJA02071Y276211 Không rõ
51 51R5-3010 YX110-Y0012241 Không rõ
52 51S1-2909 RRKWCH2UM7XC17543 VTT36JL1P52FMH017543
53 51S2-2654 Không rõ Không rõ
54 51S2-6696 LLCXCGLL5Y00029346 1CE1
55 51S5-3326 RLGFB10AH9H013516 VMFB8A-H013516
56 51S5-4211 RMKWCH6UM6K617255 VKVIP52FMH-H617255
57 51S8-6803 *VVLPCG00325006409* ZS150EMG*21002409*.
58 51T3-0367 LXDXCGLO*20001201* L52FM*20090101*
59 51T3-7643 WTPCH022VT001258 Không rõ
60 51T6-3301 LWGXCHL01574225 LC152FMG0574225
61 51T6-3974 *LLCXCHLL*01516671* LC152FMH*01516671*
62 51T6-8304 VHMDCB023HM017026 VHMCT50018026
63 51T8-8102 YAVDCH084AV00106 VTTAVJLIP5FMH-A01006
64 51T9-2224 C100MN0102017 0100MNE0102017
65 51T9-5531 VMXLCG0062U101272 VIRIP50HM6401272
66 51T9-9859 VTTWGH022TT*011163* VTT1P52FMH*011163*
67 51U7-0796 XS100*1050210* L0150FMG*01073822*
68 51U8-3606 VRK0CG035L2*200433* VLKC01P50FMC*000200433*
69 51U9-3235 RMNWCHFMN7H005132 VIVHLFMI51FMH-V305132
70 51V1-5470 Không rõ 0LE100-1030050
71 51X1-1358 NF100M0039972 NF100ME-0039972
72 51X4-1653 RMMWCH3MM51306951 VDP1P52FMH306951
73 51Y3-7852 Không rõ IP50FMG3*10267760*
74 51Y4-0926 100*200014044* HD1P50FMH*Y1114044*
75 51Y6-5630 AMNWCH7MN6H001072 VVCLC152FMH20001072
76 51Y7-4627 Không rõ LC1532FMH*01715984*
77 51Z1-2687 VPDWCH032PD002354 VPD0R152FMH*10002354*
78 51Z1-5374 : FLT00*10500548* LC150FMG*01B50048*
79 51Z4-0957 RL1WLH3UM5B155416 FMYLFIPS2HIH3*50155416*
80 51Z4-1657 Không rõ 71751B
81 51Z4-3441 C50Z01685 57940TD
82 51Z5-0740 X5100*33000289* LCT50FMG*00608602
83 51Z5-4983 RRKWCH1UM8XT07357 Không rõ
84 51Z5-6884 LWGXCHL*10263473* Không rõ
85 51Z5-8303 RLCS5C6107Y056300 5C61-056300
86 51Z6-0303 Không rõ 1P53SMH*10357527*
87 51Z6-2911 C508122324 C50E8122516
88 51Z6-4342 VPWCH034DP501450K Không rõ
89 51Z6-8767 Không rõ ERL00FMG*108512*
90 51Z6-9689 Không rõ ERL00FMG*108512*
91 51Z7-1096 C50-V343058 57776EA
92 51Z7-1875 CF00M-5020558 C100ME5020558
93 51Z7-3506 VDTDCB0730T000649 VDTGC139FMB000649
94 51Z7-8011 Không rõ Không rõ
95 51Z8-0573 RPADCH1HY5A000271 VLF1P52FMH3*50038405*
96 51Z8-1845 Không rõ Không rõ
97 51Z8-3560 Không rõ CT100E191415
98 51Z8-6329 Không rõ Không rõ
99 51Z8-7883 RRTVCHFCX61001109 VTMSD152FMHA001041
100 51Z8-8928 FS100*3701790* 1P50FMG*10371768*.
101 51Z9-5167 F9H0K-30023698 ZSI52FMH*06002502*
102 51ZC-0969 CT100F1458553 CT100E1458739
103 52F1-7924 070-7010636 C70E-7010628
104 52F1-8561 Không rõ Không rõ
105 52F3-3569 169516 Không rõ
106 52F3-7041 RLCM5WP404Y009318 YMVN
107 52H5-5184 RLHHC09096Y524898 C100MEN7163
108 52H5-8083 RRRZCLE014D202454 VDTFS1520ML-202454
109 52K1-0367 Không rõ LC150FMG*02036116*.
110 52K5-1089 Không rõ C50E-1285034
111 52K7-7588 Không rõ LH100EML1149563
112 52K9-9016 C50627499 6258333
113 52KA-1610 LLCLXN3A6Y1079215 LC152FMH*00378959*.
114 52KA-9544 DR110*Y0188065* HDIP53FM*Y0188065*
115 52L2-3381 Không rõ ZS152FMH*82709423*
116 52L2-5278 Không rõ ZS139FMP32112341
117 52L3-8597 VCRPCH0031R*108078* CRLIOEMH08078
118 52L6-1003 VDNTXM08A4606076 Không rõ
119 52L6-9254 VMXL000034U126974 VTRDY150FMG8012974
120 52L6-9654 Không rõ L0152FMH0587103
121 52L6-9853 C50-8142252 50AC-0209
122 52L7-6703 Không rõ LT602975
123 52L7-8927 FZ110K2504617 1P53GMH*10359855*
124 52L9-2251 Không rõ VDP1P50FMG017389
125 52L9-6132 7278GH VPJL1O53FMH*020699
126 52L9-7342 7278GH Không rõ
127 52M1-2069 Không rõ Không rõ
128 52M8-5959 Không rõ 1P53FMH*10364164*
129 52N4-1716 RL1WCHPUM6P085676 VZS152FM*035676*.
130 52N5-9451 HP1P53FMH*99005027* WG110*991100830*.
131 52-N8-2273 Không rõ Không rõ
132 52P2-4520 Không rõ Không rõ
133 52S3-5760 VKVDCH033UM012365 Không rõ
134 52S3-9631 LBCXCH110FSCH401VL00694 Không rõ
135 52S5-5261 LFB110*2000100231* Không rõ
136 52T6-5423 VTLWCH03242-005166 Không rõ
137 52U7-5736 Không rõ Không rõ
138 52Z1-1028 SR110A*200134* Không rõ
139 52Z1-5721 Không rõ Không rõ
140 52Z2-0664 Không rõ Không rõ
141 52Z2-0696 NMEPCG00211008815 P008896
142 52Z2-2454 RNDWCH1ND81B13848 VGZS152FMH-KM013848
143 52Z2-2568 Không rõ Không rõ
144 52Z2-7575 HAOZ-1315004 HAOZE-1315074
145 52Z2-8985 RNDWCH1ND81R1Z140 VDC7S152FMHJA*012140*
146 52Z3-4384 C50-3306040 C50E-3306145
147 52Z4-1346 Không rõ Không rõ
148 52Z4-4630 650YUAZ86 C50E-267488
149 52Z4-4962 L0152FMH*01426021* Không rõ
150 52Z4-9154 Không rõ C50E-6627866
151 52Z5-3680 V5ADCG0335A7*004078* DM100E0001028
152 52-Z5-4728 D06-0728655 DGE100-0728655
153 52Z6-8286 LF152FMH*0002271 VTLWCH032JL002271
154 52Z6-9116 Không rõ VDMD1000054969
155 52Z7-2280 Không rõ 1P55FMH*10342709*
156 52Z8-2411 KLCN2B5607Y037131 Không rõ
157 52Z9-8079 Không rõ Không rõ
158 53KB-2307 Không rõ Không rõ
159 53P2-3407 Không rõ Không rõ
160 53P2-3985 Không rõ Không rõ
161 53P3-0301 Không rõ Không rõ
162 53P3-1356 Không rõ Không rõ
163 53P4-8058 VTTDCH03377*020421* Không rõ
164 53P5-2644 Không rõ Không rõ
165 53R3-1005 Không rõ Không rõ
166 53R4-8387 SD110*20001238* LC52152FMH*Y0591719*
167 53R7-0098 Không rõ VK150FMG0005590
168 53R9-8178 VNSPCG00515072337 Không rõ
169 53R9-9579 VDPDCG044DP400937 VDP1P50FMG440937
170 53S8-7047 Không rõ Không rõ
171 53V2-1001 Không rõ Không rõ
172 53V2-8570 RMKWCH6UM5K608593 Không rõ
173 53V2-9370 RMUDCH1MU61014759 Không rõ
174 53V7-5526 Không rõ C50F110742
175 53V8-1541 Không rõ 9960-22
176 53X7-0946 176VS110*33010282* 1P53SMH*33010282*
177 53X9-4065 Không rõ Không rõ
178 53Z1-1776 VHF Không rõ
53Z1-2728     
179 53Z1-9908 Không rõ Không rõ
180 53Z2-4829 Không rõ Không rõ
181 53Z2-5477 Không rõ Không rõ
182 54F1-4730 Không rõ Không rõ
183 54M2-1797 VTHWC,H023TH030602 Không rõ
184 54P1-7081 RNDDCHPND51*101338* Không rõ
185 54P2-4766 VDPPCG0021P009803 Không rõ
186 54R3-2338 RRKWCH0UM7XP30233 VTTJL1P52FMH-N030233
187 54U1-7905 Không rõ Không rõ
188 54U2-6198 VTTPCG0227T*021237* VTT1P50FMG*021237*
189 54X2-2299 LXDXCGL0Y08060592 Không rõ
190 54X7-0186 Không rõ Không rõ
191 54Z1-3737 Không rõ C70E-8524667
192 54Z3-6224 Không rõ Không rõ
193 54Z3-9052 NZ110L-107949 NZ110LQLF-107949
194 54Z4-0981 VLNDCG0B5UM300523 Không rõ
195 54Z5-7581 Không rõ Không rõ
196 54Z5-8495 Không rõ Không rõ
197 54Z6-6991 LI3X0H301YAA16127 Không rõ
198 54Z6-8365 Không rõ Không rõ
199 54Z8-2219 LLCLXL30Y2000333 LC105FMG0221755
200 54Z8-6981 RRKWCH0UM-5XA11531 VTTJL1P52FMH-W011531
201 55N6-1642 VVTPC6012VT001253 IP50FMG320267769
202 55X1-2624 ZY100*0050031725 1P50FMG-3AY0331725
203 55X1-4598 Cà mất số VTTJL1P52FMH*049104
204 57-670HD AN090G-A28204 AN090GEAV28204
205 57-926EN RNDWCH1ND61N14366 VDG25L52FMH-N*03014356
206 58KA-2739 RLHHC09075Y076607 Đục mất số
207 59B1-027.29 Đục mất số Đục mất số
208 59C1.143.23 Đục mất số Đục mất số
209 59C1-13303 Đục mất số VUMYG756160276
210 59C1-222.50 VCRPCH0032R*008068* CR1101-MH*2008068*
211 59E1-03225 Đục mất số Đục mất số
212 59G1-527.39 LF3XCH202YA007444 HD1P53FMH*Y0017542
213 59N1-21952 VHHDM1091UM067600 VH1DL152H00067600
214 59X7-4567 Đục số 1P50FMG-3*10310786
215 59Z1-217.01 RMKWCH4UM6K432903 VKV1P52FM1-R432903
216 60AN-000.04 VHLPC60021H001083 EC150FMG*01599102*
217 60B9-002.17 VDPWCH074DP200285 VDP1P52FMH200285
218 60B9-04501 RNRKBBUM1103918 RNRHD139FMB103918
219 60F1-4602 V5ABCH02SA*003594* 153FMH*02200599*
220 60K5-3915 RNGKCG2NG81009556 VUMYG150FMG247556
221 60K6-4080 HH100*10432263* 1P50FHG-3*10432263*
222 60L3-3612 RL8WCHPHYA1005314 Đục mất số
223 60M5-3668 RLGKCG1VH8101275 VZX150FMG-1001275
224 60S2-4685 LTBXG81B6Y3200283 152FM1*00204268*
225 60X1-0374 RMKWCH4UM7K401209 VKVIP52FMH-H401209
226 60Y3-5817 RMUDCG2MU61100001 VHU1P50FMF10001
227 60Y5-5461 Rỉ sét DH88XE839
228 61FH-3291 Rỉ sét NZ110LE153736
229 61H1-6573 RMEWCH9ME7A016466 VME152FMH-P016466
230 61H4-5656 Không rõ Không rõ
231 61H6-0364 Không có Không có
232 61N4-1624 Đục mất số Đục mất số
233 61V-3835 Đục mất số 150FMF02203570
234 62F2-2862 VPDDCG013PD009262 VPDCR150FMG*0009262*
235 62F5-8906 Rỉ sét ZF100FMH811000329
236 62H2-5315 RLLCLXL308Y1P26968 LC150FMG*00473468
237 62H7-5170 FT100*Y00900347 HD1P50FMG-3*Y0256395
238 62K2-0251 DVDNFH125C14Y766686 HN766686
239 62K3-2672 VDCDCH023UM026284 VVNZS152FMH033949
240 62K5-8655 LF3PCK010035095 1P53FMH10037708
241 62S1-3856 RRKWCH0UM7SX22832 VHMCT50019834
242 63F6-3328 Đục mất số HD1P53FMHY0019593
243 63S6-9163 RRKDCR4TT5X002778 VTT1R50FMG002778
244 63V1-6283 Rỉ sét HDWX110Y0309707
245 63V6-5875 VMEPCH00322004194 SM004493
246 63V7-3247 Rỉ sét LC152FMH*00040687
247 64F6-4885 VDNFX8MA0702887 Rỉ sét
248 64H2-4183 VTTPCG002TT*05918* VTT1P50FMG*059118*
249 65H6-2981 Không rõ Không rõ
250 66F7-8673 Không rõ Không rõ
251 66H5-0063 RLHHC08012Y394739 Không rõ
252 66H8-8525 KV100*00800808 150fm*00348099
253 66K4-1015 RMDWCH3MU61300245 Không rõ
254 66M2-4695 R2H3C35076Y016920 JC35E-0016044
255 67H1-3588 Không rõ VC152FMH*0187684
256 67L3-0430 VLMDC085UN206N66 VKVLFH1F52FMH206466
257 67M9-0993 Không rõ 70KAETC2055
258 67N1-8694 Không rõ Không rõ
259 68P1-6365 Không rõ RLS2A152FMH0000241*.
260 69FA-5796 Không rõ LR150FMG*01766319*
261 69FS-8361 SS110S*00000027* HD1P53FMH*Y0213657
262 70EA_0813 Không rõ VLVN252FMH*0063421*
263 70F7-8158 RNGKCG1N08101286 VCSF150FMG029286
264 70K6-4345 Không rõ Không rõ
265 71B1-316.43 RLCLSN3A74167340 LC152FMH00143307*
266 71H3-1686 6WGHS*0000491* CL152FMH00598160
267 71K1-2641 C50YK066598 C50E-451758
268 71S7-6754 RPHDCGNUM5HD24779 RPTDS150FMG00024779
269 72F9-1691 RNGDCH2UMA1003909 VZS152FMH233309
270 72K3-2620 RMNWCH2MNGH001143 VAVLC152FMH701143
271 72K6-7419 RRTVCH3CX51004787 VTMAR150FMHA004644
272 72K9-6150 VTMAR150FMHA004644 VZS152IMR*554071*
273 72L1-5604 WF110CD267831 LC150FMG*02267831*
274 75F9-5374 RLHHA09077Y002276 Không rõ
275 77-F4-1888 Không rõ 152FM*00046297
276 77H8-0391 RMTDCH0HY5A00605J VMT1P52FMH-A*006053*
277 77K1-011.44 DY100A8014930 150FM8014930
278 77N5-2047 RPCWCH8UM6A002416 RRSWD152FMH*0002416
279 78F8-0874 RNDWCHOND61Y08585 VDGZS152FMH-WM*0008585*
280 79K7-6993 JL110-A*0004079* LC152FMH*01300936*
281 79L2-1714 Không rõ VHULC150FMG00004919
282 79N8-4056 C506017459 C50E-6017556
283 82K4-2967 Không rõ HA02E-1100902
284 83PT-03085 C50YJ063306 C50E-644070
285 84K3-3452 RL8WCHPH4A1007501 RL8152A07501
286 85L1-4558 VYHPCHO32HT*002895* VTT1P52FMH*031709*
287 85R8-1698 RNAWCHJNA61003004 RL8152A07501
288 90F5-7196 Không rõ C70E-8531784
289 93N3-0498 Không rõ KVT*01061430*
290 95M2-0798 Không rõ VLFFM1P52MH-3*4M101000*
291 Không RNAWCHKNA 61160461 VUMYG150FMH 160461
292 Không biển số Không có JC53E 1011921
293 Không biển số CF50E 2722108 CF50E 2722057
294 Không biển số RLGH125ED 4D432471 VMEM9B 432471
295 Không biển số RLGH125DD 6D036170 VMM9BCD036170
296 không biển số Không có VNT1P53FMH 00008423
297 không biển số RNBKCHEYFB 1000040 RNB152FMH-1 000040
298 Không biển số VMXDCC0013U323086 VTRDY150FMG 80323086
299 Không biển số Không có 1100CC-SAESW40
300 Không biển số Không có C50E 8547610
301 Không biển số Không có APTDS152FMH 00175686
302 Không biển số VHTPCH032HT013137 VPJL1P53FMH 033760
303 Không biển số RMKWCHB4M7K800799 VKV1P52FMH 800719
304 Không biển số Không có HD1P53FMH 99013107
305 Không biển số RLHHC12028Y062283 HC12E 0117419
306 Không biển số BS1000775562 LC150FMG Y775562
307 Không có Không có CT100E 1183953
308 Không có Không có SM004619
309 Không có FN110 0810789 LP50FMH 10388012
310 Không có Không có C100ME 05988
311 Không có VTTWCH022TT 121129 VTT1P52FMH 121129
312 Không có Không có C100ME 5009186
313 Không có Không có 1P50FMG-3 10101456
314 Không có Không có EC150FMG 01608763
315 Không có Không có 16S2 122293
31 Không có Không có VZS139FMB 007445
317 Không có LXDXCHL05Y60034063 VDGZS152FMH 00586
318 Không có NJ100 200102098 1P53FMH 00310775
319 Không có RNAWCHMNA71348328 VSZ152FMH 348328
320 Không có Bị cà Bị cà
321 Không có Không có 5C641027000
322 Không có RLHHC12249Y018983 VV11P52FMHN 008802
323 Không có ES100 000224174 HD1P53FMH 30210828
324 Không có VMXBCG 00134320696 VTRDY150FMG 80320696
325 Không có KV1002000703086 152FM 00563325
326 Không có AN090Ga15085 AN090GEA15085
327 Không có Không có CT100E 1141929
328 Không có Không có RNRHC152FMH 108951
329 Không có Không có Không có
330 Không có RNGKCG1NG81024330 VZS150FMG042330
331 Không có Không có GT630451
332 Không có RRKDCG1UMAXT07519 VTT32JL1P50FM 007513
333 Không có RLGH125DD50005081 VMM9BCD005081
334 Không có VDPWCHDD4DP2015 VUMDPYG150FMH 40204550
335 Không có Không có LC152FMH 0065263
336 Không có VHTDCHOP4UM003479 VUMHTYG150FMH 4C303479
337 Không rõ UCH094UM879 VHHUL152FMH 00079684
338 Không rõ Không có NCE1202711
339 Không rõ Không có Không có
340 Không rõ Không có Không có
341 Không rõ Không có VZS152FMH 232646
342 Không rõ RRKDCGXUM7X015098 VTITLTP501M601598
343 Không rõ RMNWCH9MN74011194 UHLFM152FMH-VB01194
344 Xe Attila màu đen, biển số: không có Không có VHH1P50FMG-01017880
345 Xe chở nước đá biển số: không có Không có C50E9641826
346 Xe Dream (Hiệu CAVALRY) màu nâu, biển số: không có VFCPCA2YF-009160 1P50FMH*10019065*
347 Xe Dream (Hiệu HONDA), màu nâu, biển số: không có Không có VLFPDIP52FMH5AID3732
348 Xe Dream, màu nâu (Hiệu LIFAN), biển số: không có RNBDCHPN88B462177 VZS152FMH*462177
349 Xe Future màu đen, biển số: không có RLGSM11B484007617 LC150FMG01061080
350 Xe Max màu đỏ, biển số: không có Không có RPTOS152FMH00022735
351 Xe Taurus (Hiệu YAMAHA),màu đỏ-đen, biển số: không có RL44C120181084047 HC12E01614011
352 Xe Wave màu đỏ, biển số: không có Khoá yên xe không mở được 5WP209783
353 Xe Wave, màu xanh (Hiệu LIFAN), biển số: không có RMND6H6NNHH826897 VHLFM152FMV0032959
354   RLHHA0606WY193577 HA05E-0193592
355   Không có Không có

 

Theo Tinhte.vn